Svetovalci za praktično usposabljanje

Ana Žemva Novak

Gospodarska zbornica Slovenije

Ana Žemva Novak je pooblaščena svetovalka agencije Cornwall Education Agency (CMN) za svetovanje in izvajanje analize potreb po usposabljanju v malih in srednjih podjetjih. Na Gospodarski zbornici Slovenije skrbi za podporo tako malim kot velikim podjetjem pri vpeljavi vajeništva v programe srednjega poklicnega izobraževanja in sodeluje pri promociji vajeništva v Sloveniji. Aktivno je vključena v več nacionalnih in mednarodnih projektih, ki spodbujajo razvoj poklicnega izobraževanja.

Kontakt

+386 1 5898 532

ana.zemva.novak@gzs.si

https://www.gzs.si/vajenistvo

 

Polona Prosen Šprajc

Center RS za poklicno izobraževanje

Polona Prosen Šprajc je pooblaščena svetovalka agencije Cornwall Education Agency (CMN) za svetovanje in izvajanje analize potreb po praktičnem usposabljanju v malih in srednjih podjetjih. V Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje sodeluje na mednarodnih projektih, ki spodbujajo razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Kontakt

+ 386 1 5864 205

sprajcp@cpi.si

www.cpi.si

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.