Pristop

Kaj je svetovanje podjetjem za praktično usposabljanje?

Svetovanje podjetjem za praktično usposabljanje je objektivna in za podjetja brezplačna storitev, katere namen je ugotoviti potrebe podjetij po kompetencah zaposlenih, ki bi najbolje podprle njihov razvoj.

 “Skills broker” – ki se lahko imenuje svetovalec, agent ali vodič – kot posrednik pomaga pri prepoznavanju potreb in elementov, ki so pogosto videti kot zapleteni in kompleksni. Podjetja pogosto – kar še posebej velja za mala in srednje velika podjetja – nimajo časa in resursov za razvoj spretnosti in usposabljanje zaposlenih. Svetovalec pomaga podjetjem razumeti, katere kompetence potrebujejo, kam se lahko obrnejo za podporo in kako določiti svoje zahteve, da bodo lahko sprejeli premišljane odločitve.

Cornwall Agencija za vajeništvo, hčerinska družba Pomorske zveze Cornwall, podpira MSP v prepoznavanju potrebnih znanj in kompetenc že od leta 2012. Njena ponudba, prilagojena MSP, je bila pilotno izvedena prek nacionalnega projekta UKCES, katerega rezultati so se izkazali za izredno uspešne. Po sodelovanju z 4.800 MSP je bilo razvitih 1.800 načrtov usposabljanj v podjetjih, 90 % vseh obiskanih podjetij pa je nadaljevalo vlaganje v spretnosti in kompetence zaposlenih. Kot rezultat svetovanja za praktično usposabljanje je bilo v spretnosti in kompetence zaposlenih vloženih 5,3 milijona funtov ter ustvarjenih 951 vajeniških delovnih mest.

Angleški nacionalni projekt UKCES je pokazal, da ko podjetja dobijo pravi nasvet, vlagajo v spretnosti in usposabljanje zaposlenih. Cilj projekta SERFA je nadgrajevanje dosedanjih uspešnih izkušenj in usposabljanje projektnih partnerjev za svetovanje podjetjem za praktično usposabljanje. S tem želimo tudi povečati število vajencev.

 

Kaj bomo v projektu razvili?

Na podlagi izkušenj Agencije za vajeništvo Pomorske zveze Cornwall bo razvita in prilagojena skupna metodologija svetovanja za praktično usposabljanje, ki bo upoštevala nacionalne kontekste.

Vsak partner bo določil svetovalca za praktično usposabljanje, notranjo osebo ali iz ustrezne zunanje organizacije. Usposabljanje svetovalcev bo izvedel vodilni partner v drugi polovici leta 2017 in bo vsebovalo metode za angažiranje podjetij, pripravo analize potreb podjetij ter pristope za uspešnejše vključevanje mladih in izvedbo programa usposabljanja.

Po končanem usposabljanju bo na spletni strani projekta objavljen svetovalni vodič.

 

Kakšna bo korist za mala in srednja podjetja (MSP)?

Ko se bodo v okviru projekta Serfa usposobili svetovalci podjetjem za praktično usposabljanje, se bodo od jeseni 2017 proaktivno posvetili MSP za opredelitev potreb po kompetencah in veščinah, ki bi najbolje podprle njihovo rast.

Svetovalci za praktično usposabljanje bodo pripravili individualno prilagojene načrte usposabljanja za podjetja. Načrti bodo vključevali tudi opredelitev morebitnih delovnih mest za praktično usposabljanje. Ti načrti bodo MSP pomagali razumeti, kaj je potrebno za njihove sedanje in bodoče kadre, da bodo podprli poslovni razvoj. Ocenjene bodo tudi možnosti, kako premostiti prepoznane potrebe s praktičnim usposabljanjem mladih.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.