Partnerji

Pomorska zveza Cornwall

Falmouth, Velika Britanija

Cornwall Marine Network (CMN) je neprofitna organizacija v lasti več kot 300 lokalnih podjetij v sektorju pomorstva, namenjena podpori pomorstva v Cornwallu, ki poteka preko iniciativ za spodbujanje donosnosti in rasti podjetij. CMN, z identifikacijo potreb zaposlenih po usposabljanju in z zagotavljanjem usposabljanj po razumni ceni, pomaga podjetjem izboljševati usposobljenost kadrov v skladu z razvojnimi potrebami panoge.

Njihova hčerinska družba Cornwall Apprenticeship Agency (CAA) je bila ustanovljena kot nov model, prilagojen malim podjetjem, da bi le-ta zmanjšala tveganje in stroške, povezane z zaposlovanjem vajencev. CAA posluje v vseh sektorjih in ponuja edinstven in prožen pristop k zaposlovanju in usposabljanju vajencev. 

CMN je koordinator projekta SERFA.

Website : www.cornwallmarine.net / www.cornwallapprenticeshipagency.co.uk
Aurélie NOLLET Aurelie.Nollet@cornwallmarine.net

 

Avstrijski inštitut za raziskave v poklicnem izobraževanju

Dunaj, Austrija

Öibf je neodvisni inštitut za znanstvene raziskave, katerega poslanstvo je razvoj in izvajanje visokokakovostnih raziskav za podporo in spodbujanje dejavnosti in politik v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. V nacionalnem in mednarodnem sodelovanju se osredotočajo zlasti na razvoj inovacij v izobraževanju in medsebojno povezovanje izobraževanja ter trga dela.

Visoko stopnjo strokovnosti, dobre rezultate in odnose s partnerji ter naročniki zagotavlja predvsem zavezanost znanstvenih raziskav akademskim standardom. Njihovo strokovno znanje in predanost delu sta bila ključna pri uspešni izvedbi več kot 1350 projektov v zadnjih 35 letih.

Interdisciplinarni pristop h kompleksnim raziskovalnim vprašanjem vključuje povezovanje razdrobljenih posameznih izsledkov iz različnih znanstvenih disciplin, s čimer zagotavljajo celovito in kompleksno raziskovanje različnih vidikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Poleg razvoja in aplikativnih raziskav, izvajajo tudi temeljne raziskave s poudarkom na znanstvenih metodah. 

Website : www.oeibf.at
Roland Löffler roland.loeffler@oeibf.at

 

Center RS za poklicno izobraževanje

Ljubljana, Slovenija

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) je osrednja slovenska institucija za razvoj in evalvacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Skrbi za povezavo med socialnimi partnerji in nudi podporo v razvojnih, raziskovalnih, izvedbenih, izobraževalnih in sistemskih procesih, ki prispevajo h kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja prebivalcev Republike Slovenije v luči vseživljenjskega učenja. S tem CPI dejavno prispeva k razvoju posameznika in družbe v celoti.

CPI podpira in sodeluje z ministrstvi, socialnimi partnerji in šolami z izobraževalnimi standardi in modeli. Eden izmed trenutnih izzivov je vpeljavanje vajeništva. 

 

Website : www.cpi.si
Darko Mali malid@cpi.si

 

Zveza kmetijsko-živilskih podjetij v Valenciji

Valencija, Španija

FEDACOVA je Združenje kmetijske in živilske industrije, ki deluje v španski regiji Valencija. Povezuje 30 različnih združenj prehrambnih industrij, vključno s španskimi nacionalnimi združenji sladoledov in sokov Tigernut, medu, kakijev in oreščkov, ki skupno predstavljajo več kot 2.000 podjetij. V Združenje je vključenih več kot 70% vseh podjetij v živilskem in kmetijskem sektorju: od ribiških trgovcev, ki se ukvarjajo z veleprodajo, proizvajalcev lončenih izdelkov, supermarketov do strokovnjakov za skladiščenje živil, ki zajemajo celotno verigo živilske industrije in vrsto drugih podsektorjev.

Njihovo osebje, ki ga sestavlja 8 strokovnjakov s področja živilske industrije, podjetjem svetuje na področju kakovosti, okolja, zdravja, varnosti ter inovacij; spodbuja internacionalizacijo, se udeležuje mednarodnih sejmov in kongresov ter organizira sektorske dogodke in pripravlja različne vodnike in priročnike.

Website : www.fedacova.org
Cécile Sauvage internacional@fedacova.org

 

Inštitut za razvoj podjetništva

Larissa, Grčija

Inštitut za razvoj podjetništva (iED) je grška organizacija, zavezana spodbujanju inovacij in krepitvi podjetniškega duha, katere namen je razvijanje veščin in potenciala človeškega kapitala. IED je bil ustanovljen leta 2005 z vizijo, da poenostavi pogoje, nujne za ustvarjanje ustreznega okolja, ki pospešuje podjetništvo, socialno in gospodarsko kohezijo ter razvoj. Z namenom, da dosežejo zastavljene cilje, vlagajo v inovacije in si prizadevajo ponuditi primerne rešitve za podjetja in posameznike, s katerimi bodo lahko okrepili poslovno kulturo in zagotovili uspešno reševanje podjetniških problemov in izzivov.

Njihove dejavnosti, storitve in izdelki so namenjeni predvsem naslednjim ciljnim skupinam: podjetjem, samostojnim podjetnikom, kariernim in poslovnim svetovalcem, akademskim raziskovalcem in študentom, brezposelnim in drugim socialno ranljivim skupinam, prostovoljcem in mladini.

Website : ied.eu
Panagiotis Koutoudis projects@ied.eu

 

K.O.S GmbH

Berlin, Nemčija

K.O.S GmbH podjetjem, organizacijam in javnim ustanovam pomaga pri organizacijskem in kadrovskem razvoju na področju strokovnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in raznovrstnega strokovnega znanja podjetjem svetujejo pri razvoju strategij in ciljev, načrtovanju in izboljševanju organizacijskih ter izvedbenih postopkov, pri urejanju dokumentacije in razvoju nujnih kompetenc vodstvenega kadra in zaposlenih. Organizirajo delavnice, usmerjajo strokovni razvoj, vrednotijo poslovanje ter nudijo podporo s pomočjo konceptov, ki jih sami oblikujejo. Svoje izkušnje in pridobljeno znanje objavljajo tudi v obliki delovnih gradiv in drugih publikacij. Razvoj in izvedbo projektov usmerjajo na naslednja področja:

Nadaljevanje izobraževanja: Izobraževalnim ustanovam pomagajo pri kakovostnem upravljanju institucij, razvoju kompetenc zaposlenih in pri pedagoških praksah nadaljnjega  izobraževanja.

Začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje: pomagajo pri razvoju kakovostnih ukrepov za programe začetnega poklicnega usposabljanja ter pri sistematičnem načrtovanju in izvajanju usposabljanja v podjetjih s programi pripravništva.

Podpora organizacijam: nudijo podporo organizacijam, ki svetujejo na področju izobraževanja, pri načrtovanju, oblikovanju in vrednotenju kakovosti svetovanja in pri uvajanju kakovostnih modelov izobraževalnega svetovanja.

Razvoj kompetenc: pomagajo in podpirajo razvoj kakovosti in kompetenc v svetovalnih organizacijah s področja poklicnega in nadaljevalnega izobraževanja ter razvoja kadrov.

Pri zagotavljanju teh storitev uporabljajo lastne modele kakovosti - npr. v izobraževalnem svetovanju in začetnem usposabljanju,  sektorsko povezane modele kakovosti in koncepte ter projekte za optimizacijo uporabnosti in izvedbo kakovosti.

Website : www.kos-qualitaet.de
Göntje Schoeps g.schoeps@kos-qualitaet.de

 

Organizacija za zaposlovanje in poklicno usposabljanje v Brestu

Brest, Francija

Maison de l'Emploi et de Formation Professionnelle du Pays de Brest je subjekt javnega interesa, katerega delovanje ureja zasebno pravo. Vse od njegove ustanovitve leta 2006, MEFP z različnimi ukrepi podpira mala in srednja podjetja, preko katerih spodbujajo možnosti za izboljšanje dostopnosti in usklajenosti delovnih mest v lokalnem okolju npr. predlagajo rešitve na področju urejanja človeških virov, zmanjšujejo ovire za vključevanje podjetij v postopke javnih naročil in predlagajo različne digitalne rešitve za pomoč pri delovanju podjetij itd.

Delujejo tudi povezovalno, saj v svoje delovanje, za namene izvajanja in vodenja usklajevalnih ukrepov za zaposlovanje in usposabljanje, vključujejo tudi lokalne oblasti, zavode za zaposlovanje ter gospodarske in socialne partnerje.

Website : www.emploibrest.fr
Sabine Le Rest s.lerest@pliemefp.bzh

 

Polish Foundation of the Opportunities Industrialization Centers “OIC Poland”

Lublin, Poljska

OIC je neprofitna organizacija, ki je zavezana podpori gospodarskemu razvoju regije Lublin. Glavni cilj OIC je preprečevanje brezposelnosti in spodbujanje gospodarskega razvoja z izvajanjem izobraževalnih in svetovalnih programov ter podpornih storitev, namenjenih MSP, preko: zagotavljanja edinstvenih rešitev za usposabljanje (tečaji, seminarji, konference, svetovanja, nacionalni in mednarodni projekti) delodajalcev in zaposlenih v malih in srednjih podjetjih; posojilnega sklada in preko celovitih programov svetovanja in usposabljanja za izboljšanje kompetenc in kvalifikacij ljudi, ki jim grozi socialna izključenost.

Obsežna mreža strokovnih in akademskih partnerjev po vsej Evropi jim omogoča, da lažje prepoznajo, prilagodijo in vpeljejo najboljše rešitve in podjetjem primerne prakse.

Website : www.oic.lublin.pl
Ewelina Iwanek ewelina.iwanek@oic.lublin.pl

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.