Tretje partnersko srečanje na Dunaju

Delovno srečanje SERFA partnerjev, 19. in 20. septembra 2017

Avstrijski Inštitut za raziskave v poklicnem izobraževanju je septembra organiziral srečanje partnerjev projekta SERFA. Namen srečanja je bil predstaviti prva podporna orodja, ki bodo podjetjem pomagala pri odpravljanju ovir pri pristopu k vajeništvu in izvajanju le-tega ter prediskutirati  usposabljanja svetovalcev za praktično usposabljanje mladih v partnerskih državah.

Vsi partnerji so predhodno izbrali svetovalca za praktično usposabljanje, ki je bil, pod okriljem vodilnega partnerja, Cornwall Marine Network, deležen uvodnega usposabljanja na področju učinkovitega svetovanja podjetjem. V začetni fazi usposabljanj smo se dotaknili rezultatov analize potreb podjetij, zagotavljanja relevantnih informacij glede finančnih spodbud in izdelave načrtov usposabljanj.

V mesecu oktobru  se bodo svetovalci udeležili dvodnevnega usposabljanja z opazovanjem v mestu Falmouth v Angliji, ki bo hkrati zaključek prvega dela izobraževanj svetovalcev. Pred pričetkom aktivnega sodelovanja s podjetji v svojih državah, bodo preko opazovanja izkušenih strokovnjakov, spoznali primere dobrih praks sodelovanja s podjetji.

V sklopu projekta trenutno poteka razvoj in testiranje orodij za podporo podjetjem, ki vam jih bomo kmalu predstavili tudi na naši spletni strani. V nadaljevanju navajamo nekaj primerov:

  • osnovne informacije in podpora podjetjem,
  • orodja za promocijo vajeništva z namenom zapolnitve prostih učnih delovnih mest v podjetjih,
  • podporna orodja za sprejem vajencev,
  • podporna orodja za uspešno uvajanje vajencev,
  • predlogi, kako ohraniti vajence v svojih podjetjih, in
  • reševanje konfliktov na delovnih mestih.

Orodja bodo na naši spletni strani dostopna konec meseca oktobra. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.