Predstavitev rezultatov projekta SERFA v Franciji

Predstavitev rezultatov projekta SERFA v Franciji

Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays de Brest, partner v projektu SERFA, je z veseljem sprejel povabilo na predstavitev rezultatov projekta v okviru nacionalne pobude Dnevi regionalnih iniciativ za zaposlovanje, ki ga je junija organiziral Francoski urad za usposabljanje. Več kot 400 udeležencev je prispevalo k uspehu dogodka, na katerem je bilo predstavljenih 48 kolektivnih pobud, ki jih lokalne interesne skupine izvajajo v podporo zaposlovanju. Nacionalni dnevi so bili tudi priložnost, da pokažejo sposobnost številnih lokalnih interesnih skupin, tako javnih kot zasebnih, da sodelujejo z namenom zagotavljanja zaposlitvenih, strokovnih in gospodarskih razvojnih rešitev: preko inovacij, odpravljanja ovir in usklajevanja sil ter zagotavljanja možnosti financiranja.

MEFP je predstavil rezultate projekta SERFA, zlasti vlogo svetovanja podjetjem pri prepoznavanju potreb po usposabljanju zaposlenih v podjetjih. Udeleženci so se zanimali za primere dobrih praks, ki jih poznajo v drugih evropskih državah, in dodano vrednost, ki jo sodelovanje ustvarja, prav tako pa tudi za nov koncept poslovnega sodelovanja.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.