Dvodnevno usposabljanje v Falmouthu

V preteklem tednu smo se partnerji projekta SERFA udeležili dvodnevnega usposabljanja z opazovanjem v izvedbi Cornwall Apprenticeship Agency v Falmouthu, ki malim in srednje velikim podjetjem že od leta 2012 uspešno pomaga v prepoznavanju potrebnih znanj in kompetenc zaposlenih.

Usposabljanje je potekalo v treh sklopih: najprej smo si podrobno pogledali vse faze izvedbe preizkušene metodologije, čemur je sledilo opazovanje izvajanja analize potreb s pooblaščencem podjetja Newlyn Harbour ter obisk Medgeneracijskega centra Dracea. V zadnjem delu usposabljanja smo v sklopu delavnic, za vsako izmed navedenih podjetij izoblikovali plan izobraževanj, ki sta se kasneje predstavila tudi podjetjem.   

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.