Koristne povezave

Povezava na ravni EU

Evropska koalicija za vajeništva

Evropska koalicija za vajeništva (EAfA) pridružene države članice povezuje s predstavniki interesnih skupin kot so podjetja, socialni partnerji, zbornice, izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, predstavniki mladih in ostali strokovnjaki. Aktivnosti Zavezništva so usmerjene k izboljšanju kakovosti in javne podobe vajeništva ter k povečanju vajeniških priložnosti na trgu. V zadnjem času se kot pomemben element vajeništva vse bolj pogosto omenja tudi mednarodna mobilnost.   

The National Apprentice Service 

The National Apprentice Service (NAS) podpira, koordinira in financira izvedbo vajeništva v Angliji. Njihova spletna stran je uradna informacijska točka za vajeništvo v Angliji in je hkrati tudi izvrsten vir drugih informacij, povezanih z vajeništvom. 

Slovenske povezave

Gospodarska zbornica Slovenije, vajeništvo

Gospodarska zbornica Slovenije ima podeljeno javno pooblastilo za izvajanje nalog, opredeljenih v predlogu Zakona o vajeništvu, izmed katerih zelo pomembna naloga je, da registrira sklenjeno pogodbo o vajeništvu in preveri skladnost pogodbe o vajeništvu z zakonom. Ostale naloge (med drugim) vključujejo:

Njihova spletna stran v zavihku "Vajeništvo" je odličen vir informacij, povezanih z pilotnim izvajanjem vajeništva v Sloveniji. V veliko pomoč vam bo tudi članek "Vse, kar morajo podjetja vedeti o vajeništvu", ki si ga lahko preberete tukaj
 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, vajeništvo

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ima podeljeno javno pooblastilo za izvajanje nalog, opredeljenih v predlogu Zakona o vajeništvu, izmed katerih zelo pomembna naloga je, da registrira sklenjeno pogodbo o vajeništvu in preveri skladnost pogodbe o vajeništvu z zakonom. Ostale naloge (med drugim) vključujejo:

  • verifikacijo vajeniških delovnih mest,
  • pripravo in objavo razpisa vajeniških delovnih mest,
  • vodenje razvida delodajalcev, mentorjev, vajencev in registriranih pogodb o vajeništvu,
  • svetovanje delodajalcem,
  • pomoč vajencem pri iskanju delodajalca,
  • sodelovanje s šolo in z delodajalcem pri pripravi načrta izvajanja vajeništva itd.

Na spletni strani pod zavihkom "poklicno izobraževanje" je dostopnih veliko koristnih infomacij na temo praktičnega usposabljanja z delom (PUD), od ažurnih terminov za brezplačno usposabljanje mentorjev do nabora različnih vlog in obrazcev

Zakon o vajeništvu (maj 2017)

Vodnik za mentorje dijakom, ki so na praktičnem usposabljanju z delom (poglej tukaj)

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.