Kdo smo?

Aurelie Nollet I CMN

Aurelie Nollet se je po dokončanju magistrskega študija iz mednarodnih odnosov leta 2013 zaposlila na Občinskem svetu Cornwall, kjer je bila zadolžena za spodbujanje sodelovanja in izvajanja projektov med okrožjem Cornwall in departmajem Finistere (francoska Bretanja). Kasneje se je kot svetovalec pridružila Interreg Francija – Rokavski preliv - Anglija programu »Joint Secretariat«, kjer je v fazi razvoja projektov zagotavljala podporo prijaviteljem projektov v Bretanji.

Aurelie je oktobra 2016 v CMN prevzela funkcijo vodje projektov, kjer trenutno upravlja in vodi projekt SERFA. V sklopu svojih nalog zagotavlja tesno in uspešno sodelovanje med partnerji in najboljše možne rezultate za MSP.

Mag. Roland Löffler I öibf

Mag. Rolland Löffler, z izobrazbo s področja ekonomske in družbene zgodovine, je pred pričetkom sodelovanja z öibf leta 2009 vodil projekt za Synthesis Forschung GmbH. Od leta 2011 deluje kot pooblaščeni podpisnik uprave öibf ter kot zunanji predavatelj na Univerzi uporabnih znanosti BFI na Dunaju. Ima obsežne izkušnje iz vodenja projektov na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kompetenc, ocenjevanja in analize učinkov ukrepov na trgu dela ter spremljanja in vrednotenja izobraževalnih programov.

 

Darko Mali I CPI

Darka Malija odlikuje 15 let izkušenj na področju poklicnega izobraževanja in več kot 10 let izkušenj pri spremljanju in evelvaciji izvajanja izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega in višjega strokovnega izobraževanja. Na Centru RS za poklicno izobraževanje Republike Slovenije vodi Središče za raziskave in razvojne strategije. Njegove naloge obsegajo vrednotenje in evalvacijo izvajanja izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja ter uvajanja sprememb in novitet v omenjene programe. Skrbi tudi za razvoj metodologij in izvedbo prenove izobraževalnih programov in sodeluje pri nastajanju strokovne literature npr. Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobrževanja ter pri pripravi Priporočil šolam za izvajanje samoevalvacije. Na CPI vodi in nadzoruje izvajanje Erasmus+, Interreg in drugih projektov.  

Cecile Sauvage I Fedacova

Cecile Sauvage, magistra evropskih odnosov, je strokovnjak za vodenje projektov EU. Preden se je kot vodja projektov pridružila Fedacova ekipi, je svoje izkušnje pridobivala v evropski raziskovalno-svetovalni skupini v Bruslju, na Predstavništvu Evropske komisije v Barceloni in, kot vodja projektne službe EU, na kadrovski agenciji v Valenciji. Dobro pozna različne programe financiranja EU kot so E+, COSME, H2020, INTERREG in se ponaša s strokovnim znanjem o evropskih politikah na področju izobraževanja in zaposlovanja, MSP ter podjetništva. Zahvaljujoč njenim izkušnjam s področja upravljanja človeških virov in javnega ovrednotenja, zdaj uspešno deluje kot svetovalka za podjetja v okviru projekta SERFA, za katerega se je usposabljala pri CMN.

Dr. Anastasios Vaseleiadis I IED

Dr. Anastosios Vaseleiadis je predsednik in zakoniti zastopnik IED ter izredni profesor na Egejski univerzi, na kateri je tudi doktoriral. Na univerzi sodeluje tudi v odborih za sestavo učnih gradiv za druge grške univerze. Kot član raziskovalnih skupin je sodeloval v številnih evropskih programih (Adapt, Adapt II, Leonardo da Vinci, EQUAL), medtem ko še vedno sodeluje v ocenjevalni skupini v programih Cordis in e-Ten. Z leti je pridobil veliko izkušenj v nacionalnih in EU projektih predvsem s področja podjetništva, marginaliziranih družbenih skupin, enakosti med spoloma in zaposlovanja.

Dr. Elke Scheffelt and Göntje Schoeps I k.o.s GmbH

Dr. Elke Schaffelt je v k.o.s GmbH zaposlena od leta 2011, kjer vodi nacionalne in evropske projekte, predvsem tiste, ki se osredotočajo na kakovost, razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vseživljenjsko učenje, izobraževanje in svetovanje. Študirala je družbene vede s poudarkom na trgu dela, zaposlovanju in evropski socialni politiki. Ponaša se z dolgoletnimi izkušnjami pri vodenju in vrednotenju projektov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. V projektu SERFA je odgovorna za vodenje in vrednotenje nacionalnega dela projekta ter za svetovanje malim in srednjih podjetjem.

Göntje Schoeps je v podjetju zaposlena od leta 2016, kjer sodeluje kot svetovalec na nacionalnih in evropskih projektih s poudarkom na zagotavljanju kakovosti in svetovanja v okviru poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Znanje, pridobljeno med študjeim sociologije, je nadgradila s poglobljenim zanimanjem za migracije, integracije in diskriminacije na trgu dela. Izkušnje pri ocenjevanju projektov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja uporablja tudi v projektu SERFA, kjer je odgovorna za stike z javnostmi in posredovanje znanja malim in srednjim podjetjem.

Sabine Le Rest I MEFP du Pays de Brest

Sabine le Rest, magistra projektnega vodenja, je v evropske projekte, v katerih sodeluje MEPF, vključena že od leta 2011. Sodelovala je tudi v projektu Channel Marine Academy in skrbela za poslovanje, zunanjo komunikacijo (spletna stran, organizacija dogodkov ...) in finančno upravljanje projekta, kjer je svoje izkušnje povezovanja teorije in prakse le še uspešno nadgradila.

 

Ewelina Iwanek in Anna Bartosiewicz I OIC Poland

Ewelina Iwanek je predsednica odbora fundacije OIC Poljska in vodja projekta SERFA na Poljskem.

 

 

Anna Bartosiewicz je strokovnjakinja za projekte Erasmus+ v Fundaciji OIC Poljska. Pri projektu SERFA skrbi za izvajanje vsakodnevnih nalog, sodeluje s projektnim vodjem in drugimi partnerji ter skrbi za uspešno doseganje ciljev projekta.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.