Cilji

V projektu se je povezalo 8 strokovnih organizacij iz 8 evropskih držav, z namenom razviti in preveriti metode, ki bodo malim in srednje velikim podjetjem (MSP) olajšale usposabljanje delovne sile s pomočjo praktičnega usposabljanja mladih. Projekt Storitve za vajeništvo (SERFA, SERvices For Apprenitceships) se je začel oktobra 2016 in bo končan po dveh letih v septembru 2018.

MSP so vključno z mikropodjetji hrbtenica evropskega gospodarstva in zagotavljajo približno dve tretjini delovnih mest v zasebnem sektorju v EU. A vendar se pogosto ne odločajo za praktično usposabljanje mladih. Kot najpogostejše razloge za to navajajo: pomanjkanje infrastrukture za usposabljanje in mentorjev, ki bi spremljali mlade ter nepoznavanje pravil, zahtev in postopkov. Zato MSP, ko se odločijo za praktično usposabljanje mladih, potrebujejo bolj podporni pristop kot velika podjetja. Zasnova in zagotavljanje tovrstne podpore je osrednji cilj projekta SERFA.

 

Namen projekta je torej:

  • razumeti ovire, s katerimi se soočajo MSP pri vključevanju v praktično usposabljanje mladih in pri ponujanju prostih učnih mest;
  • opredeliti potrebe MSP za uspešno premagovanje teh ovir;
  • podpreti podjetja pri ugotavljanju njihovih možnosti za ponudbo mest za praktično usposabljanje in s tem povezanih koristi;
  • sodelovati z MSP pri storitvah in orodjih, ki bodo pomagale odpraviti ovire pri praktičnem usposabljanju in podpreti MSP pri praktičnem usposabljanju mladih;
  • spodbujati pomen praktičnega usposabljanja za MSP in prednosti, ki jih le-ta omogoča s kampanjo “Ambasadorji vajeništva”.

 

V projekt je povezanih 8 organizacij, ki se vsebinsko in strokovno dopolnjujejo z znanjem in izkušnjami na področjih zaposlovanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Partnerji bomo zagotovili, da bodo podporna orodja in storitve, nastale v sklopu projekta, odsevale realne potrebe malih in srednjih podjetij. 

Projekt je v višini 80% sofinanciran s strani programa Erasmus+ v okviru prednostne naloge "Ključni ukrep 3" – Podpora za mala in srednja podjetja, ki sodelujejo v programih vajeništva". Erasmus+ je program Evropske unije, ki podpira sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.