LOTRIČ Meroslovje

Vodstvo in zaposleni v družinskem podjetju LOTRIČ Meroslovje verjamejo v moč znanja in povezovanja, zato stremijo k vzajemnemu in dolgoročnemu sodelovanju s šolami, z razvojnimi centri in inštituti ter s fakultetami.

Obdobje izobraževanja vidijo tudi kot priložnost, da dijaki in študentje preko usposabljanja v podjetjih pridobijo neprecenljive praktične izkušnje. Mladim omogočajo vajeništvo in opravljanje praktičnega usposabljanja na delu, štipendije ter možnost, da se seznanijo z delovanjem njihovega meroslovnega laboratorija. Tako so lahko mladi na različne načine aktivno vključeni pri razvojnih projektih v gospodarstvu in znanje, ki ga pridobivajo med šolanjem, aktivno uporabljajo.

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.