Trzecie spotkanie partnerów projektu w Wiedniu

W dniach 19-20 września br. odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu „SERFA Services for Apprenticeships” w siedzibie partnera projektu Austrian Institute für Research on Vocational Training w Wiedniu.

Spotkanie było okazją do przedyskutowania kierunku działań w zakresie opracowywania głównych produktów projektu, wdrożenia metodologii Skills Brokers w krajach partnerskich oraz ustalenia harmonogramu pracy, aby zapewnić terminową realizację projektu. 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.