Szkolenie dla pośredników Skills Brokers w Falmouth (Wielka Brytania)

W dniach 12-13 październik br. odbyło się szkolenie job shadowing dla pośredników skills brokers w Falmouth (Wielka Brytania). Szkolenie miało na celu przygotowanie ekspertów wybranych do pełnienia roli skills brokers w ramach projektu do świadczenia usług dla MŚP w swoich krajach.

Spotkanie zostało zorganizowane przez lidera projektu Cornwall Marine Network (CMN). Prowadzącym szkolenie był Stephen Roberts – doradca zawodowy oraz specjalista ds. kontaktów z firmami.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.