Metodologia

Czym jest pośrednictwo w zakresie umiejętności (skills brokerage)?

Pośrednictwo w zakresie umiejętności (skills brokerage) jest usługą świadczoną bezpłatnie, polegającą na identyfikacji kompetencji biznesowych oraz potrzeb szkoleniowych, przeprowadzoną przez osobę bezstronną. 

Osoba pełniąca funkcję “skills broker” – może być to profesjonalny doradca, trener – pełni rolę pośrednika/doradcy działającego w obszarze zatrudnienia, kompetencji oraz szkoleń, pomagając przedsiębiorcom zrozumieć ww. zagadnienia w odniesieniu do własnych potrzeb biznesowych. 

Bardzo często firmy a w szczególności MŚP nie mają czasu oraz środków na inwestowanie w szkolenia oraz rozwój umiejętności. Skills broker pomaga przedsiębiorcom określić potrzeby rozwojowe w zakresie kompetencji, gdzie szukać wsparcia oraz jak formułować wymagania, aby podejmować świadome wybory.

Lider projektu Cornwall Apprenticeship Agency, spółka zależna CMS, już od 2012 roku wspiera MŚP poprzez świadczenie usług pośrednictwa “skills brokerage”. Oferta została dostosowana do potrzeb MŚP oraz przetestowana w ramach projektu UKCES realizowanego w Wielkiej Brytanii, który zakończył się wielkim sukcesem. W projekcie wzięło udział 4 800 MŚP, dla których opracowano 1 800 programów szkoleń wewnętrznych, tym samym motywując ponad 90% wizytowanych firm w lepsze inwestowanie w rozwój poprzez doskonalenie umiejętności. W rezultacie działań prowadzonych w ramach “skills brokerage”, zainwestowano 5.3 miliona funtów w rozwój umiejętności oraz utworzono ponad 951 nowych miejsc praktyk.

Rezultaty osiągnięte w ramach projektu UKCES pokazują, że MŚP są chętne do inwestowania w rozwój kompetencji oraz szkolenia, jeśli tylko otrzymają odpowiednie wsparcie doradcze. Celem projektu SERFA jest korzystanie z tego doświadczenia oraz przeniesienie dobrej praktyki – pośrednictwa w zakresie umiejętności/doradczych usług biznesowych do krajów partnerskich, jako sposobu na zwiększenie zatrudnienia praktykantów.

 

Co zostanie opracowane w ramach projektu?

W oparciu o doświadczenie koordynatora projektu CMS, zostanie opracowana wspólna metodologia pośrednictwa “skills brokerage” zaadoptowana do warunków krajów partnerów projektu.

Każda z organizacji biorących udział w projekcie powoła osobę pełniącą rolę pośrednika “skills brokerage” lub znajdzie odpowiedniego partnera mogącego pełnić ww. funkcję, jak również weźmie udział w opracowaniu oraz realizacji programu szkoleniowego w drugiej połowie br. 

 

Jakie korzyści wynikają z projektu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw?

Pośrednicy przeszkoleni do pełnienia roli “skills brokers”, od jesieni br. nawiążą współpracę z MŚP w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych oraz kompetencji zapewniających rozwój biznesu. 

Po dokładnej analizie, pośrednicy przygotują dla firm indywidualne programy szkoleniowe uwzględniając identyfikację potencjalnych miejscach odbycia praktyk w każdej z firm. Opracowane plany pomogą przedsiębiorcom zrozumieć jak wykorzystać potencjał pracowników i zapewnić sukces firmie. Dodatkowo pośrednicy ocenią potencjał firmy do zniwelowania zdiagnozowanych luk kompetencyjnych poprzez uruchomienie miejsc praktyk oraz wdrożenie planów szkoleniowych, dostosowanych do potrzeb firmy. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.