Prezentacja

Kim jest lider praktyk zawodowych?

Liderzy praktyk zawodowych to pracodawcy z sektora MŚP, którzy dobrowolnie dzielą się swoim doświadczeniem z realizacji programów praktyk zawodowych w swoich firmach oraz promują praktyki wśród firm oraz młodych ludzi. To również szkoły realizujące z sukcesem programy praktyk.

 

Rolą Lidera jest:

 • Zachęcenie pracodawców do udziału w programach praktyk zawodowych
 • Promowanie nowoczesnych rozwiązań oraz poszukiwania nowych inicjatyw w obszarze praktyk zawodowych
 • Informowanie firm o korzyściach i obowiązkach wynikających z udziału w programach praktyk zawodowych
 • Zwiększenie świadomości w zakresie umowy o praktyki zawodowe
 • Nawiązywanie współpracy z innymi MŚP oraz wymiana doświadczeń
 • Wyjaśnienie obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach przyjmujących praktykantów
 • Dzielenie się dobrymi praktykami
 • Informowanie uczniów/praktykantów o umiejętnościach oraz szkoleniu niezbędnym do wykonywania określonej pracy oraz o możliwościach pracy
 • Zachęcenie młodych ludzi do udziału w praktykach

 

Jakie korzyści płyną z przystąpienia do sieci liderów praktyk zawodowych?

 • Promocja własnego biznesu
 • Budowanie międzynarodowej sieci kontaktów oraz identyfikacja potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych
 • Wpływ na wzrost zatrudnialności młodych ludzi oraz wychodzenie na przeciw potrzebom biznesu
 • Rozwój własnych umiejętności

 

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

 • Udział w wydarzeniach organizowanych przez partnerów oraz dotyczących Projektu
 • Korzystanie z narzędzi i usług oferowanych w ramach projektu
 • Korzystanie z porad pośrednika “skills broker”
 • Budowanie własnej sieci kontaktów
 • Promowanie praktyk zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wychodzenie za przeciw potrzebom biznesu
 • Wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów z innymi pracodawcami
 • Współtworzenie materiałów promocyjnych: wywiady i/lub promocja firmy na plakacie projektowym: materiały dostępne będą w mediach społecznościowych oraz w Newsletterze projektowym
 • Spotkania z pozostałymi Liderami Praktyk
 • Zaproszenia do udziału w bieżących wydarzeniach w obszarze praktyk

 

Przynależność do Sieci jest bezpłatna.

Chcesz dołączyć do Liderów Praktyk Zawodowych? Kliknij tutaj

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.