Συναντήστε τους μεσίτες δεξιοτήτων

Κουτούδης Παναγιώτης

Οικονομολόγος – Project Manager

Ο Παναγιώτης συμμετέχει στην διαδικασία μεσολάβησης δεξιοτήτων που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου SERFA, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων να δομήσουν τη δική τους στρατηγική για την απασχόληση ατόμων μέσω του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης. Στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ο Παναγιώτης εργάζεται σαν υπεύθυνος υλοποίησης των Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων στα οποία συμμετέχει ο οργανισμός.

Στοιχεία επικοινωνίας:

+30 2410 626943

projects@ied.eu

Link to website: www.ied.eu

 

Ίτσιος Αλέξανδρος

Skills Broker

Ο Αλέξανδρος συμμετέχει στην διαδικασία μεσολάβησης δεξιοτήτων που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου SERFA, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων να δομήσουν τη δική τους στρατηγική για την απασχόληση ατόμων μέσω του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

+30 2410 626943

projects@ied.eu

Link to website: ied.eu

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.