Εθνικές εκθέσεις

Κατεβάστε την Αγγλική αναφορά

Οι μαθητείες έχουν μεγάλη παράδοση στο Ηνωμένο Βασίλειο και ορίζονται ως επί πληρωμή εργασίες πλήρης απασχόλησης που ενσωματώνουν την κατάρτιση εργασίας. Οι μαθητείες  διέρχονται επί του παρόντος σε μια σημαντική μεταρρύθμιση υπό την ηγεσία της κυβέρνησης και η οποία εντοπίζει τους εργοδότες που έχουν τοποθετηθεί στον τόπο οδήγησης για την ανάπτυξη νέων προτύπων μαθητείας και την πρόσληψη του παρόχου κατάρτισης.

Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί ένα μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου βελτίωσης της ποιότητας και της ποσότητας της μαθητείας και πιο συγκεκριμένα την υποστήριξη της ανάπτυξής τους σε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την τρέχουσα μεταρρύθμιση, τις υπηρεσίες υποστήριξης και τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις επιχειρηματικές ανάγκες σε σχέση με την πρόσληψη και την κατάρτιση στη μαθητεία, μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη έκθεση. 

 

Κατεβάστε την Γερμανική αναφορά

Κατεβάστε την Σλοβένικη αναφορά

Κατεβάστε την Ισπανική αναφορά

Κατεβάστε την Αυστριακή αναφορά

Κατεβάστε την Ελληνική αναφορά

Κατεβάστε την Γαλλική αναφορά

Στη Γαλλία, η μαθητεία είναι βασισμένη σε μια θεματική δουλείας- σχολείου:

-Οι δραστηριότητες των μαθητευόμενων ως εργαζόμενη/εργαζόμενος σε έναν οργανισμό( εταιρία…)

- Παρακολουθήστε ένα πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί αναγκαστικά στην απόκτηση πτυχίου σε ένα συγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης, ένα CFA (πιθανότατα θα εμπεριέχει κάποιο άλλο εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο έχει  λάβει διαπίστευση από την CFA)

-Ειδική σύμβαση: σύμβαση μαθητείας.

Η σημερινή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στον πραγματικό μετασχηματισμό της μαθητείας. Σκοπός είναι να φέρει τον τομέα αυτό στο ίδιο επίπεδο αριστείας όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη.  Η υπουργός εργασίας, Muriel Pénicaud ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου 2017 τη διαβούλευση πριν από τη μεταρρύθμιση της μαθητείας. Όλα τα ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι για διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους. Μια τελική έκθεση αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2018.

Κατεβάστε την Πολωνική αναφορά

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.