Εταίροι

Cornwall Marine Network - CMN

To CMN είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ιδρυθεί από περισσότερες από 300 ναυτιλιακές επιχειρήσεις με βασικό του στόχο την υποστήριξη του ναυτιλιακού τομέα στην περιοχή της Κορνουάλης μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Το CMN επικεντρώνεται στην βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων οι οποίες θα είναι αναγκαίες στο μέλλον, στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών και στην διασφάλιση της ποιότητας σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος των προϊόντων που αναπτύσσει και προσφέρει στις επιχειρήσεις. 

Η θυγατρική εταιρία της, η Cornwall Apprenticeship Agency (CAA)  (Υπηρεσία Μαθητείας της Κορνουάλης) ιδρύθηκε ως ένα νέο μοντέλο προσαρμοσμένο στις μικρές επιχειρήσεις για να μειώσει το κόστος και τα ρίσκα που σχετίζονται με την ανάληψη των μαθητευόμενων. H CAA ασχολείται με όλους τους τομείς και προσφέρει μοναδικές και ευέλικτες προσεγγίσεις για την πρόσληψη κα κατάρτιση των μαθητευόμενων. Η CMN είναι ο συντονιστής του έργου SERFA.

Falmouth, Μεγάλη Βρετανία 

http//www.cornwallmarine.net

http//www.corwallapprenticeshipagency.co.uk/

Aurélie NOLLET Aurelie.Nollet@cornwallmarine.net

 

Austrian Institute for Research on Vocational Training

Ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο για επιστημονική έρευνα, ειδικευμένο στην έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Βιέννη, Αυστρία

http//www.oeibf.at

Roland Löffler roland.loeffler@oeibf.at

 

Center RS zapoklicnoizobraževanje

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (CPI) είναι ένας κρατικός οργανισμός με στόχο την ανάπτυξη και αξιολόγηση σπουδών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το Ινστιτούτο συνεργάζεται αλλά και υποστηρίζει υπουργεία, κοινωνικούς εταίρους και φορείς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μια από τις βασικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το Ινστιτούτο είναι η καθιέρωση του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης στην χώρα.

Λιουμπλιάνα, Σλοβενία/ http//www.cpi.si

Darko Mali malid@cpi.si

 

 

Federación Empresarialde Agroalimentación de la Comunidad Valenciana

Ο οργανισμός αντιπροσωπεύει τις αγροτικές βιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων της Βαλένθια και στοχεύει στη διευκόλυνση της συνεργασίας των βιομηχανιών και επιχειρήσεων με τους φορείς κρατικής διοίκησης.

Βαλένθια, Ισπανία

http//www.fedacova.org

Cécile Sauvage internacional@fedacova.org

 

Institute of Entrepreneurship Development

Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφοσιωμένος στο να προωθήσει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

Λάρισα, Ελλάδα / http://ied.eu

Panagiotis Koutoudis projects@ied.eu

 

 

K.O.S GmbH

Μια ιδιωτική εταιρία συμβουλευτικής και υπηρεσιών που υποστηρίζει την οργανωτική και προσωπική ανάπτυξη των ιδρυμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και των δημόσιων ιδρυμάτων.

Βερολίνο, Γερμανία

http//www.kos-qualitaet.de

Göntje Schoeps g.schoeps@kos-qualitaet.de

 

Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays de Brest

Στόχος του οργανισμού είναι ο συντονισμός των διάφορων κρατικών πολιτικών που σχετίζονται με την απασχόληση, την ένταξη στην εργασία, την εκπαίδευση, την δημιουργία επιχείρησης, κλπ. με στόχο την υποστήριξη ατόμων που αναζητούν εργασία και των επιχειρήσεων στην περιοχής της Βρέστης.  

Βρέστη, Γαλλία

http//www.emploibrest.fr

Sabine Le Rest s.lerest-pliemefp@orange.fr

 

 Polish Foundation of the Opportunities Industrialization Centers “OIC Poland”

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δεσμεύεται να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Λούμπλιν μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται ειδικά στις ΜΜΕ

Λούμπλιν, Πολωνία

http//www.oic.lublin.pl

Ewelina Iwanek ewelina.iwanek@oic.lublin.pl

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.