Transnacionlano poročilo o potrebah malih in srednjih podjetjih (MSP)

Glavni cilj projekta SERFA je razvoj orodij za podporo MSP, ki sprejemajo vajence ali mlade na praktično usposabljanje.

Za dosego tega cilja je potrebno opredeliti okvirne pogoje za vključevanje mladih in vajencev v različnih državah, pa tudi potrebe podjetij. V te namene smo izvedli raziskavo med 240 podjetji v 8 partnerskih državah. Zanimala nas je motivacija za vključevanje (ali nevključevanje) mladih, izkušnje podjetij na tem področju, podpora, ki jo imajo podjetja na voljo s strani zunanjih institucij ter potrebe podjetij glede priprave in izvedbe praktičnega usposabljanja. Namen raziskave je bil predvsem ugotoviti, katere podporne storitve podjetja najbolj potrebujejo in jih zagotoviti v naslednjih fazah projekta.

 

Poleg tega nacionalna poročila vsebujejo tudi pravne, organizacijske in finančne okvirje v posameznih državah ter primere dobrih praks podpore za podjetja.

Da bi lahko najbolje uporabili rezultate raziskave in poročila posameznih držav na evropski ravni, bo pripravljeno sintezno poročilo, ki bo pokazalo podobnosti in razlike v partnerskih državah ter predstavljalo podlago za razvoj meddržavne podpore pri izvajanju vajeništva.

Prenesi poročilo

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.