Partnerji

Pomorska zveza Cornwall

Cornwall Marine Network (CMN) je neprofitna organizacija v lasti več kot 300 lokalnih podjetij v sektorju pomorstva, namenjena podpori pomorstva v Cornwallu prek iniciativ, ki spodbujajo donosnost in rast podjetij. CMN, z identifikacijo potreb zaposlenih po usposabljanju in z zagotavljanjem usposabljanj po razumni ceni, pomaga podjetjem izboljševati usposobljenost kadrov v skladu z razvojnimi potrebami panoge.

Njegova hčerinska družba Cornwall Apprenticeship Agency (CAA) je bila ustanovljena kot nov model, prilagojen malim podjetjem, da bi le-ta zmanjšala tveganje in stroške, povezane z zaposlovanjem vajencev. CAA posluje v vseh sektorjih in ponuja edinstven in prožen pristop k zaposlovanju in usposabljanju vajencev.

CMN je koordinator projekta SERFA.

Falmouth, Velika Britanija

Website : www.cornwallmarine.net / www.cornwallapprenticeshipagency.co.uk

Aurélie NOLLET Aurelie.Nollet@cornwallmarine.net

 

 

Avstrijski inštitut za raziskave v poklicnem izobraževanju

Neodvisni inštitut za znanstvene raziskave, specializiran za raziskave in razvoj na področju poklicnega izobraževanja inusposabljanja.
Dunaj, Austrija

Web site : www.oeibf.at
Roland Löffler roland.loeffler@oeibf.at

 

 

Center RS za poklicno izobraževanje

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) je državna institucija za razvoj in evalvacije v poklicnem izobraževnaju in usposabljanju. CPI podpira in sodeluje z ministrstvi, socialnimi partnerji in šolami z izobraževalnimi standardi in modeli. Eden izmed trenutnih izzivov je vpeljavanje vajeništva.
Ljubljana, Slovenija

Web site : www.cpi.si
Darko Mali malid@cpi.si

 

 

Zveza kmetijsko-živilskih podjetij v Valenciji

Kmetijsko-prehrambena zbornica v Valenciji, povezuje kmetijsko in prehrambeno industrijo z državno upravo.
Valencija, Španija

Web site : www.fedacova.org
Cécile Sauvage internacional@fedacova.org

 

 

Inštitut za razvoj podjetništva

Neprofitna organizacija za spodbujanje inovacij in podjetništva.

Larissa, Grčija

Web site : ied.eu
Panagiotis Koutoudis projects@ied.eu

 

 

K.O.S GmbH

Zasebno podjetje za storitve in svetovanje, ki podpira organizacijski in kadrovski razvoj v izobraževalnih institucijah, podjetjih in javnih ustanovah.
Berlin, Nemčija

Web site : www.kos-qualitaet.de
Göntje Schoeps g.schoeps@kos-qualitaet.de

 

 

Organiziacija za zaposlovanje in poklicno usposabljanje v Brestu

Organizacija koordinira različne državne politike (na področju zaposlovanja, usposabljanja, uvajanja na delovnem mestu, ustanavljanja podjetij ...), ki so namenjeni iskalcem zaposlitve, zaposlenim delavcem in podjetjem po vsem območju Brest.
Brest, Francija

Web site : www.emploibrest.fr
Sabine Le Rest s.lerest@pliemefp.bzh

 

 

 Polish Foundation of the Opportunities Industrialization Centers “OIC Poland”

Neprofitna organizacija, ki podpira gospodarski razvoj regije Lublin z izvajanjem izobraževalnih in svetovalnih programov, posebej namenjenih malim in srednjim podjetjem.
Lublin, Poljska

Web site : www.oic.lublin.pl
Ewelina Iwanek ewelina.iwanek@oic.lublin.pl