Podporna orodja in storitve

 V dveh letih trajanja projekta Serfa bomo na tej spletni podstrani dodajali brezplačna orodja v podporo podjetjem pri praktičnem usposabljanju mladih, za katera se bomo trudili, da bodo čim bolje odgovarjala potrebam malih in srednjih podjetij.

Orodja so osredotočena predvsem na informacije o poteku praktičnega usposabljanja v podjetjih, podporo pri načrtovanju praktičnega usposabljanja in vključevanju mladih, podporo pri mentorstvu in upravljanju s človeškimi viri, dostopu do financiranja itd.

Načrtovanje praktičnih usposabljanj

Usposabljanje v podjetju se prične z zagotavljanjem temeljev za kakovostno načrtovanje praktičnih usposabljanj. V pomoč so vam naslednja priporočila za načrtovanje in uspešno izvedbo praktičnih usposabljanj. 

  • Načrtovanje praktičnih usposabljanj v podjetju, prenesi
  • Kakovost načrtovanja praktičnih usposabljanj, prenesi

Vodenje razgovora z dijaki/študenti

Smernice za vodenje razgovora in primer vodenega razgovora vam bodo v pomoč pri izbiri pravega kandidata.

  • Smernice za vodenje razgovora, prenesi
  • Primer vodenega razgovora, prenesi

Uvajanje dijaka/študenta v delovni proces

Mladim je potrebno olajšati prehod iz učnega v delovno okolje, hkrati pa v podjetju zagotoviti nemoten potek dela. S tem namenom vam v nadaljevanju predlagamo kontrolni seznam aktivnosti in informacij, s katerimi naj bo dijak seznanjen v času uvajanja na učno-delovno mesto. 

  • Osnovni podatki o dijaku/študentu, prenesi
  • Kontrolni seznam aktivnosti pri uvajanju dijaka/študenta na učno-delovno mesto, prenesi
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.