Raport z Analizy Potrzeb MŚP

Celem projektu SERFA jest opracowanie innowacyjnych produktów i usług dla sektora MŚP aby zwiększyć ich udział w realizacji programów praktyk zawodowych.

W tym celu, niezbędne jest analiza ramowego programu praktyk zawodowych, procesu rekrutacji oraz przygotowania do odbycia praktyki w krajach partnerów projektu oraz badania potrzeb firm w zakresie wdrażania programów praktyk. Przeprowadzone badanie kwestionariuszowe wśród 240 MŚP w 8 krajach partnerskich miało na celu zidentyfikowanie form wsparcia najbardziej pożądanych przez przedsiębiorców. 

 

W ramach projektu zostały opracowane raporty krajowe opisujące m.in. regulacje prawne, organizacyjne i finansowe w zakresie praktyk zawodowych oraz dobre praktyki w obszarze stosowanych obecnie form wsparcia.

Analiza wyników badania kwestionariuszowego stanowi główną część raportów. Wyniki uzyskane w poszczególnych krajach zostały wspólnie zebrane, porównane i przedstawione w Raporcie Syntetycznym, aby uzyskać ogólny obraz systemu praktyk zawodowych na terenie Unii Europejskiej, oraz przedstawić istniejące podobieństwa i różnice. Raport stanowi podstawę do opracowania uniwersalnego systemu wsparcia przedsiębiorców i praktykantów. 

 

Pobierz raport