Usługi wsparcia oraz narzędzia

W trakcie 2 lat realizacji projektu na stronie internetowej SERFA dostępne będą darmowe usługi i narzędzia.

Produkty projektu zostaną opracowane w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań wśród MŚP, tak aby jak najlepiej dopasować ofertę do potrzeb sektora oraz wspierać działania MŚP przyjmujących praktykantów poprzez eliminację barier w obszarze rekrutacji oraz zatrudnienia.. Pomoc obejmować będzie m.in. zagadnienia związane z prawem pracy, obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, możliwościami uzyskania dostępu do finansowania oraz wsparcie w procesie rekrutacji, pośrednictwo „skills brokerage’ jak i tutoring.