Usługi wsparcia oraz narzędzia

W trakcie 2 lat realizacji projektu na stronie internetowej SERFA dostępne będą darmowe usługi i narzędzia.

Zapraszamy do zapoznania się z Kartą Oceny Rozmowy Kwalifikacyjnej na praktyki opracowaną w ramach projektu. Karta pomoże rekruterom przeprowadzić ocenę kandydata, jego możliwości i motywacji oraz dopasowania się do firmy.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.