Cele

Organizacje z 8 krajów Unii Europejskiej nawiązały współpracę, aby wspólnymi siłami opracować strategię wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozwoju zasobów ludzkich poprzez zaangażowanie w realizację praktyk zawodowych. Realizacja projektu SERFA rozpoczęła się w październiku 2016r. i potrwa do września 2018r.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym mikro firmy to szkielet europejskiej gospodarki, tworzący ponad dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym na terenie Unii Europejskiej. Jak dotychczas, przedsiębiorcy nie oferują uczniom wystarczających możliwości odbycia praktyki. Niektóre z barier na jakie napotykają MŚP obejmują, min.: brak systemu szkoleń oraz personelu nadzorującego praktykantów, niewystarczająca wiedza oraz nieumiejętność radzenia sobie z przepisami, prawem pracy oraz wymogami formalnymi. MŚP potrzebują znacznie więcej wsparcia niż większe firmy w obszarze praktyk zawodowych. Wsparcie sektora MŚP w zakresie realizacji praktyk oraz pomaganie przy formalnościach związanych z organizacją praktyk z jest głównym celem projektu SERFA.

 

Cele szczegółowe projektu:

  • Lepsze zrozumienie barier, na jakie napotykają firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oferując praktyki zawodowe oraz podobne działania,
  • Badanie potrzeb MŚP w zakresie pokonywania ww. barier;
  • Ocena potencjału organizacji w zakresie realizacji praktyk zawodowych;
  • Współpraca z MŚP oraz współtworzenie usług, narzędzi i produktów wspierających MŚP w realizacji praktyk zawodowych oraz umożliwiających likwidację barier;
  • Promowanie korzyści płynących z programu praktyk poprzez kampanię “Liderów Praktyk Zawodowych” zrzeszającej firmy oferujące praktyki zawodowe.

 

Projekt jest w 80% współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Erasmus+ w ramach Akcji 3, Priorytet “Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaangażowanych w praktyki zawodowe”. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020..