Prezentacja

Kim jest lider praktyk zawodowych?

Liderzy praktyk zawodowych to wolontariusze (mentorzy) z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy dobrowolnie dzielą się swoim pozytywnym doświadczeniem z realizacji programów praktyk zawodowych w swoich firmach oraz promują praktyki wśród firm oraz młodych ludzi.

 

Rolą Lidera jest:

 • Zachęcenie pracodawców do udziału w programach praktyk zawodowych
 • Promowanie nowoczesnych rozwiązań oraz poszukiwania nowych inicjatyw w obszarze praktyk zawodowych
 • Informowanie firm o korzyściach i obowiązkach wynikających z udziału w programach praktyk zawodowych
 • Zwiększenie świadomości w zakresie umowy o praktyki zawodowe
 • Nawiązywanie współpracy z innymi MŚP oraz wymiana doświadczeń
 • Wyjaśnienie obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach przyjmujących praktykantów
 • Dzielenie się dobrymi praktykami
 • Informowanie uczniów/praktykantów o umiejętnościach oraz szkoleniu niezbędnym do wykonywania określonej pracy oraz o możliwościach pracy
 • Zachęcenie młodych ludzi do udziału w praktykach

 

Jakie korzyści płyną z przystąpienia do sieci liderów praktyk zawodowych?

 • Promocja własnego biznesu
 • Budowanie międzynarodowej sieci kontaktów oraz identyfikacja potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych
 • Wpływ na wzrost zatrudnialności młodych ludzi oraz wychodzenie na przeciw potrzebom biznesu
 • Rozwój własnych umiejętności

 

Jakie korzyści czekają na Ciebie?

 • Udział w wydarzeniach organizowanych przez partnerów oraz dotyczących Projektu
 • Korzystanie z narzędzi i usług oferowanych w ramach projektu
 • Korzystanie z porad pośrednika “skills broker”
 • Budowanie własnej sieci kontaktów
 • Promowanie praktyk zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wychodzenie za przeciw potrzebom biznesu
 • Wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów z innymi pracodawcami
 • Współtworzenie materiałów promocyjnych: wywiady i/lub promocja firmy na plakacie projektowym: materiały dostępne będą w mediach społecznościowych oraz w Newsletterze projektowym
 • Spotkania z pozostałymi Liderami Praktyk
 • Zaproszenia do udziału w bieżących wydarzeniach w obszarze praktyk

 

Przynależność do Sieci jest bezpłatna.

Chcesz dołączyć do Liderów Praktyk Zawodowych? Kliknij tutaj