Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών του έργου, δωρεάν υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης θα προστεθούν σε αυτή τη σελίδα.

Η ανάπτυξή τους θα ενημερωθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και θα στηρίζει τις ΜΜΕ που απασχολούν μαθητευόμενους, καταργώντας τα εμπόδια στις προσλήψεις και την απασχόληση. Αυτά θα εξετάσουν τη νομοθεσία για την απασχόληση, την υποστήριξη των προσλήψεων, την μεσιτεία κατάρτισης, τη στήριξη διδασκαλίας, τους ανθρώπινους πόρους, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση κ.λπ.