Συναντήστε τους μεσίτες δεξιοτήτων

Steve Roberts

Στέλεχος μεσιτών δεξιοτήτων

Ο Steve είναι ηγέτης στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας μεσιτείας δεξιοτήτων και στην κατάρτιση των εταίρων της SERFA. Στο Cornwall Apprenticeship Agency, ο Steve είναι υπεύθυνος για τη εμπλοκή των επιχειρήσεων και των ομάδων εργοδοτών να καθορίσουν τις ανάγκες δεξιοτήτων και κατάρτισης και να έρθουν σε επαφή με τους φορείς παροχής κατάρτισης για να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν λύσεις προσαρμοσμένων δεξιοτήτων και μαθητείας σε μεσιτική ικανότητα.

Επαφές: 

01326 314904

07949 771635

Stephen.Roberts@cornwallmarine.net

Link to website: http://www.cornwallapprenticeshipagency.co.uk/