Συναντήστε τους μεσίτες δεξιοτήτων

Steve Roberts

Στέλεχος μεσιτών δεξιοτήτων

Ο Steve είναι ηγέτης στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας μεσιτείας δεξιοτήτων και στην κατάρτιση των εταίρων της SERFA. Στο Cornwall Apprenticeship Agency, ο Steve είναι υπεύθυνος για τη εμπλοκή των επιχειρήσεων και των ομάδων εργοδοτών να καθορίσουν τις ανάγκες δεξιοτήτων και κατάρτισης και να έρθουν σε επαφή με τους φορείς παροχής κατάρτισης για να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν λύσεις προσαρμοσμένων δεξιοτήτων και μαθητείας σε μεσιτική ικανότητα.

Επαφές: 

01326 314904

07949 771635

Stephen.Roberts@cornwallmarine.net

Link to website: http://www.cornwallapprenticeshipagency.co.uk/

 

Κουτούδης Παναγιώτης

Οικονομολόγος – Project Manager

Ο Παναγιώτης συμμετέχει στην διαδικασία μεσολάβησης δεξιοτήτων που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου SERFA, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων να δομήσουν τη δική τους στρατηγική για την απασχόληση ατόμων μέσω του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης. Στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ο Παναγιώτης εργάζεται σαν υπεύθυνος υλοποίησης των Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων στα οποία συμμετέχει ο οργανισμός.

Στοιχεία επικοινωνίας:: 

+30 2410 626943

projects@ied.eu

Link to website: www.ied.eu

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.